Navigation Menu+

facebook
С финансовата подкрепа на Програмата "Права и гражданство" на Европейския съюз


8xmille
Fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese

sif
With financial support by Society Integration Foundation (SIF)

Търси

Picture 1 of 5

Обобщение

Решението да озаглавя творбата си „Бюро-крейзи“ („бюрокрация“ на Български) е направена, след като изразходих много време и усилия, за подаване и получаване на документи, в този случай свързан с получаване на разрешение за пребиваване. Рисунките представляват по-голямата част от чужденците, с които се запознах в имиграционните служби, които идваха от различни страни и култури и бяха изключително разнообразни, всеки с своя език, култура и начин на обличане. Решението да представя само един елемент от рисунките в цвят е начин да не се привлича вниманието върху външните различия между обрисуваните хора, а да се набляга вместо това върху съответен елемент, който е фокусиран в този момент. Друга ключова характеристика е използването на различни шрифтове, за да символизират различните акценти, които се използват в италианските изречения от текста.

Биография

Родена съм в Кения и понастоящем уча за медицинска сестра в университета в Падуа, Италия. Рисувам за удоволствие и обичам киното! Разбрах за конкурса след като един приятел ми каза за web страницата. Тъй като лично съм се сблъсквала с проблемите на расизма исках да разкажа за преживяното от мен с комикса.

Стр. 1
Имигрантска служба

Стр. 2
1. Чакалня 07:12 сутринта в имигрантската служба
2. Мамо, не искам да чета, скучно е!/ Хайде Тауси, учителката каза, че трябва да четеш по-често!
3. От къде идвате? / Родена съм в Корду, Молдова.

Стр. 3
1. Скучно ми е / Ма Жи гледай снимките на братовчед ти
2. Той е красив и малък. /Спомниш ли си леля си Е-Хъи? Живеят в Уънджоу сега.
3. Извинете, бих искал(а) да получа информация за процеса по събиране членовете на едно семейство заедно. / Отидете надолу по коридора към офиса в дясно.
4. Искам да подам молба за италианско гражданство за сина си, който е на 18 години.
5. Кой е нашия номер?

Стр. 4
1. Г-н Пауан, моля подпишете тук…Това е вашето временно разрешение за пребиваване, с това можете да…
2. Мога ли да присъствам на сватбата на сестра си и да се върна? / Да.
3. Карим току-що се е върнал у дома, той е ходил да посети майка си. / Вашият брат винаги е бил добро момче, а Самир? Как е той?
4. Какво има за вечеря?/ Вие трябва да напишете Вашето презиме тук. / Как се казва куклата ти? / Клара.

Стр. 5
Кой може да поиска разрешително за пребиваване на територията на Италия?

As of 1 January 2012, there were just over 3.600.000 non-EU citizens living in Italy, around 100,000 more than the year before. Считано към 1 януари 2012 г., в Италия живеят над 3.600.000 души от страни извън ЕС, с около 100,000 повече от предходната година. Между 2010 г. и 2011 г., броят на новите имигранти, пристигащи в страната рязко намаля: бяха издадени едва 361,690 разрешителни за престой през 2011 г., почти 40% по-малко от предишната година.

По-голямата част от мигрантите идват от Мароко (506.369), Албания (491.495), Китай (277.570), Украйна (223.782), и Филипините (152.382). Но най-голям брой мигранти идват от Румъния (1.071.342).

Кои сме ние?

Въпреки младата средната си средна възраст (15-64 години) имигрантите имат сходни нива на образование като местното население (италианците). Почти половината от чужденците притежават диплома за средно образование, в сравнение с 45.3% от италианците. Броят на завършилите професионални училища е почти идентичен (40.9% и 41.1% съответно), докато един имигрант от десет притежава диплома за завършено висше образование в сравнение с 13.5% от италианците. През 2011г. чужденците представляват 10.2% от общата работна сила в страната.
Коефициентът на заетост сред чужденците продължава да е по-висок от този на италианците (66.2% в сравнение с 60.7% съответно), както и съответно нивото на безработица (12.1% спрямо 8.0% съответно). От друга страна, неактивното население сред имигрантите е почти десет процентни пункта по-ниски от това при италианците (29.1% спрямо 38.6%). За трета поредна година, влошаването на условията на труд, и по-специално намаляването на процента на заетите, са по-силно изразени сред имигрантите, отколкото сред италианците.

(Източник: ISTAT)

Как човек може да получи разрешение за пребиваване?

Тези, които пребивават в Италия за първи път имат 8 дни, за да поискат официално разрешение за пребиваване.
За да се получи разрешение за пребиваване е необходимо да се представи:
Съответен формуляр
Валиден паспорт с виза
Фотокопие на документа
4 идентични актуална снимка паспортен размер
Печат за който се заплащат 14,12 евро
Документация, свързана с вида на исканото разрешението за пребиваване
Такси, вариращи между 80-100 евро, платени в пощата

Срок на разрешението за пребиваване:
До 6 месеца за сезонна работа.
До 9 месеца за сезонна работа с удължаване на срока за пребиваване.
До 1 година за следване или професионално обучение.
До 2 години за самостоятелна заетост, заетост за неопределен период от време и за събиране на семейството.

Разрешението се издава след 4 до 6 месеца от службата по имиграция.
През това време, кандидатите са снабдени с квитанция за искането за разрешение или за подновяване на разрешението.

Коментари

comments