Navigation Menu+

facebook
С финансовата подкрепа на Програмата "Права и гражданство" на Европейския съюз


8xmille
Fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese

sif
With financial support by Society Integration Foundation (SIF)

Търси

Проект


ComiX4= Комикси за равнопоставеност

Проектът ComiX4= Комикси за равнопоставеност се основава на необходимостта от насърчване на развитието на европейско общество, основано на зачитане на основните човешки права, и за борба срещу расизма, ксенофобията и други свързани форми на нетолерантност. Това сега е по-важно от всякога поради продължаващото разширяване на Европейския съюз и поради ключовата роля на европейските страни като притегателни дестинации за мигранти, както извън Европа, така и от други европейски държави, които не са членки на ЕС. Най-ефективният начин за постигане на тази цел е да се насърчи взаимното разбирателство и диалог.

Проектът ComiX4= Комикси за равнопоставеност цели засилване на междукултурния диалог срещу расизма, ксенофобията и дискриминацията в Европа, с акцент върху Италия, България, Естония, Румъния и Латвия. За да се постигне тази цел, проектът е отворен за художници на комикси – мигранти (първо и второ поколение), които често биват обект на дискриминация, като им се предоставя възможност да създадат артистични инструменти-комикси за преодоляване на расизма и ксенофобията. Ето защо и наградата е предназначена именно за художници на комикси с такъв произход.

Основните дейности включват: Награда ComiX4 = Комикси за равнопоставеност, (конкурс за отличаване на най-добрите непубликувани комикси от автори с мигрантски произход); интерактивният уебсайт www.comix4equality.eu; каталог /80 стр./ с най-добрите комикси, представени в рамките на конкурса; „Наръчник за комикси” за употреба при провеждането на неформални творчески работилници; пътуваща изложба на комиксите; и семинари, които ще се проведат в различни европейски страни.

Проектът се реализира от организацията Africa e Mediterraneo /Африка и Средиземноморието/ (Италия), в партньорство със следните НПО: Фондация „Работилница за Граждански Инициативи“ (България), Mondo (Естония), ARCA (Румъния) и Grafiskie stasti (Латвия).

Наградата е част от проект ComiX4= Комикси за равнопоставеност, финансиран от ЕС и по-точно от Европейската Програма за фундаментални права и гражданството – Ноември 2012 г.

За повече информация можете да се с:

Marta Meloni
Africa e Mediterraneo
m.meloni@africaemediterraneo.it
0039 051 84 01 66

Водеща организация:

Партньори:

a&m small-kus logo small-logo_arca copy small-Logo_wcif small-mondo logo web

асоцииран партньор:

hamelin MKC Logo_1