Navigation Menu+

facebook
Euroopa Liidu programmi "Põhiõigused ja kodakondsus" toel.

8xmille
Fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese

sif
With financial support by Society Integration Foundation (SIF)

Otsi:

Picture 1 of 2

Kokkuvõte

Roma rahvas ehk mustlased on Euroopa kõige enam taga kiusatud vähemus. Kui Ungarisse õppima kolisin, siis teadsin mustlaste diskrimineerimisest Kesk-Euroopas, kuid olin siiski šokeeritud nähes kui hooletult rassistlikud inimesed on. Isegi need, kes end muidu liberaalseks pidasid. Kanadas on mustlas-stereotüübid seotud pigem muinaslugude kui kuritegevusega. Samal ajal kui mina kolisin, hakkas suur hulk Ungari mustlasi Kanadasse emigreeruma ning sarnane rassistlik suhtumine ilmus Kanada meediasse. Käesolev koomiks on sissejuhatus põgenike loosse.

Elulugu

Mu vanavanemad kolisid Teise maailmasõja ajal Lätist Kandasse ja olid kohaliku Läti kogukonna aktiivsed liikmed. 2005. aastal külastasin esimest korda Lätit ja kolisin siia 2012. aastal. Töötan Riias kunstniku ja ajakirjanikuna.

Lk 1

1. 2011. aastal ei tulnud suurim arv Kanadasse sisserännanuid mitte sõjast puretud või vaesusest vintsutatud rahvaste hulgast, vaid Ungarist, Euroopa Liidu liikmesriigist.

2. Need pagulased olid Ungari mustlased, kes põgenesid diskrimineerimise, vaesuse ja vägivalla eest Ungari parempoolse valitsuse all ning järjest sallimatuma keskkonna eest.

3. Lisaks segregeeritud koolidele, diskrimineerimisele tööturul ja elamisele hüljatud kogukondades, kogevad mustlased vägivalda ja vihakõnesid, eriti militaarse äärmusparempoolse parteiga Jobbik seotud isikute poolt.

4. Palju aastaid oli “cigánybűnözs” ehk „mustlaskuritegu“ ametlik Ungari politsei poolt nimetatud kuriteoliik. / Mu rahakott varastati! / MUSTLASED!

 

5. Euroopas on mustlased mustaks lambaks, kelle pähe määritakse kõik kuriteod ja vahel ka kõik sotsiaalsed probleemid.

6. Kanadalased küsisid, miks Euroopa Liidu kodanikud ei võiks mõnesse muusse liiduriiki kolida, kuid diskrimineerimine on valdav ka teistes riikides ning iga riik püüab mustlastest sisserännanutega omal moel tegeleda. / VÄLJA! / Tagasi Rumeeniasse. / Või mis iganes.

7. Kanadas ei teata või kuulda mustlastest piisavalt, et nendele stereotüüpidele mõelda. / Ma olen Euroopas käinud, mõni ime, et kõik neid põlgavad. / Sellegipoolest…

Lk 2

1. …Kanadal on endalgi rassistlik parempoolne valitsus, kes soovib mustlasi pillutada. / Näpumehed, kurjategijad ja sotsiaalabi saajad – kas me selliseid inimesi tõesti oma riiki soovime?

2. Kanada valitsuse vastukäik suurele põgenike hulgale oli tänavaplakat Miskolci linnas, mis ütles mustlastele, et nad ei tuleks Kanadasse. / EI! Kanada ei taha teid.

3. Samal ajal teatas Miskolci linnapea mustlastele, et kui nad lahkuvad Kanadasse, siis siin neid enam tagasi ei oodata ning vihjas, et kõik mustlaspagulased on kurjategijad. / Me anname endast kõik, et need kurjategijad Miskolci linnas ei elaks!

4. Mustlaste majade seintele ilmus graffiti, mis ütles, et mingu Kanadasse. See kõik pole takistanud ei vägivalda, rassismi, ega ka soovi Kanadasse emigreeruda.

5. Ilmselgelt pole kõigi Ungari mustlaste Kanadasse saatmine mingi lahendus, aga lahenduseks ei ole ka rassistlikud kommentaarid ja suhtumine. / Mõlemal poolel tuleb töötada institutsionaliseeritud rassismi vastu, lõpetada kahjustavate stereotüüpide levitamine ning lubada mustlastel rajada turvaline kodu seal, kus nad soovivad. 

Kommenaarid

comments