Navigation Menu+

facebook
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Pamattiesību un pilsonības programmas finansiālu atbalstu.


8xmille
Fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese

sif
With financial support by Society Integration Foundation (SIF)

Meklēt

Projekts


ComiX4= Komiksi vienlīdzībai

Projekts „ComiX4= Komiksi vienlīdzībai” balstās nepieciešamībā veicināt tādu Eiropas sabiedrības attīstību, kuras pamatos ir cieņa pret cilvēktiesībām un vēršanās pret rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem. Šie jautājumi kļūst arvien nozīmīgāki, turpinoties Eiropas Savienības paplašināšanās procesam, kā arī Eiropas valstīm ieņemot būtisku lomu kā migrācijas galamērķa valstīm, uz kurām migranti dodas gan no citām Eiropas Savienības valstīm, gan no valstīm ārpus ES. Visefektīvākais ceļš, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir veicināt savstarpēju saprašanos un dialogu.

Projekta „ComiX4= Komiksi vienlīdzībai” mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, lai mazinātu rasismu, ksenofobiju un diskrimināciju Eiropā, īpaši pievēršot uzmanību Itālijai, Bulgārijai, Igaunijai, Rumānijai un Latvijai. Lai sasniegtu mērķi, projekts tiecas iekļaut migrantus un otrās paaudzes migrantus – tā kā viņi bieži tiek diskriminēti – radošu instrumentu – komiksu – veidošanā, lai vērstos pret rasismu un ksenofobiju.

Galvenās projekta aktivitātes ir Balva „ComiX4= Komiksi vienlīdzībai” (konkurss, kura rezultātā tiks apbalvoti labāko nepublicēto komiksu autori ar migrācijas izcelsmi); interaktīva tīmekļa vietne www.comix4equality.eu; astoņdesmit lappušu biezs katalogs, kurā apkopoti labākie konkursā iesniegtie komiksi; „Komiksu rokasgrāmata” izmantošanai radošajās darbnīcās neformālās izglītības ietvaros, ceļojoša komiksu izstāde; un komiksu radošās darbnīcas, kas norisināsies vairākās Eiropas valstīs.

Projektu „ComiX4= Komiksi vienlīdzībai” vada organizācija „Africa e Mediterraneo” (Itālija) sadarbībā ar partnerorganizācijām „NGO Mondo” (Igaunija), „The Workshop for Civic Initiatives Foundation” (Bulgārija), „ARCA” (Rumānija) un biedrību “Grafiskie stāsti” (Latvija).

Projekts „ComiX4= Komiksi vienlīdzībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas „Pamattiesības un pilsonība” – Novembris 2012 – finansiālu atbalstu.

Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar:
Marta Meloni
Africa e Mediterraneo
m.meloni@africaemediterraneo.it
0039 051 84 01 66

Organizē:

Sadarbībā ar:

a&m small-kus logo small-logo_arca copy small-Logo_wcif small-mondo logo web

Asociētais Partneris:

hamelin MKC Logo_1