Navigation Menu+

facebook
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Pamattiesību un pilsonības programmas finansiālu atbalstu.


8xmille
Fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese

sif
With financial support by Society Integration Foundation (SIF)

Meklēt

“Anarboras Genesis”, Julian Voloj

Picture 1 of 4

Kopsavilkums

Mana labākā draudzene piedzima un uzauga Anarborā, Mičiganā; tieši viņa mani iepazīstināja ar šo neparasto baznīcas un sinagogas sadarbības projektu. Abas draudzes dala vienas telpas, un to līdzāspastāvēšana ir mierpilna. Turklāt tas nav viss – lai sniegtu palīdzību trūkumcietējiem, tās sadarbojas arī ar musulmaņu organizāciju.
Ksenofobija pret nekristiešu reliģiskajām grupām Eiropā jau vairākus gadsimtus bijusi viens no galvenajiem izaicinājumiem.
Stāstu par šo neparasto sadarbību esmu attēlojis foto komiksa veidā. Ceru, ka tas iedvesmos citus eiropiešus, un ka retorisko jautājumu stāsta beigās kādu dienu varēs atbildēt ar „NĒ”.

Par autoru

Julians ir dzimis Vācijā, kolumbiešu ģimenē. Viņš bieži raksta Šveices nedēļas izdevumam “tachles”.

1. lapa

1. Anarbora ir zināma vairāku iemeslu dēļ.

2. Tās universitātes.

3. Tās futbola komandas.

4. Tās lieliskā uzkodu veikala dēļ.

5. Mazāk zināms ir projekts „Genesis”.

6. Pirmā Mozus grāmata (Genesis) ir pirmā Bībeles grāmata. To vienlīdz izmanto gan ebreji, gan kristieši.

7. Tas ir teicams vārds sadarbībai starp…

8. … sinagogu un baznīcu.

2. lapa

1. Rabīns Roberts Levijs. /  Mums ir laba sadarbība, vienlaicīgi katrai draudzei saglabājot savu reliģiskās grupas identitāti.

2. Tomēr dažas reizes gadā mēs rīkojam kopīgas svinības, piemēram, noturam dievkalpojumu pirms Pateicības dienas.

3. Tempļa vadība / Baznīcas vadība

4. Mācītājs Džeimss Rodenhaizers. / Šis kopīgais veidojums 30 gadu garumā labi parāda to, ka dažādu konfesiju piederīgie var dzīvot un strādāt kopā harmoniski.

5. Tas aizsākās1970.gadā. Jaunizveidotajam Beth Emeth templim tika meklēta lūgšanu vieta, kad izskanēja piedāvājums nomāt telpas Sv. Asīzes Klēras episkopālajā baznīcā. Situācija bija abpusēji izdevīga. Baznīca ieguva papildu līdzekļus, iznomājot telpas, savukārt ebreju draudzei nomāt telpas bija lētāk, nekā iegādāties atsevišķu ēku.

 

3. lapa

1. Sadarbība noritēja veiksmīgi, un 1974.gadā Sv. Klēras baznīca piedāvāja ebreju draudzei nopirkt pusi ēkas, tādējādi izveidojot ilgstošu partnerību.

2. Pēc diviem gadiem ar mērķi nodrošināt šo sadarbību tika izveidots projekts “Genesis”.

3. Galvenā lūgšanu zāle ir vienkārša telpa. Ar dažām kustībām, atverot un pārvietojot durvis,…

4…. to var pārvērst no kristiešu…

5…. uz ebreju lūgšanu zāli.

6. Zinu, ka tas ir neparasti, bet neredzu iemeslu tam, lai tas nenotiktu arī citviet.

 

4. lapa

1. Amerika ir ieceļotāju kontinents. Mūsu identitāte ir daudzšķautņaina. Ir svarīgi būt labam pilsonim. / Sv. Klēras baznīca un Beth Emeth templis bija celmlauži. Šobrīd Ziemeļamerikā darbojas aptuveni ducis baznīcu un sinagogu partnerību.

2. Daļa no Amerikas dažādības ir augošais musulmaņu skaits. / Kopā visas trīs ticību grupas sniedz palīdzību tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Neuzdodot jautājumus.

3. Vai tikai Amerikā?

Komentāri

comments