Navigation Menu+

facebook
С финансовата подкрепа на Програмата "Права и гражданство" на Европейския съюз


8xmille
Fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese

sif
With financial support by Society Integration Foundation (SIF)

Търси

„Великата миграция на Калдерашите и техния трон в Полша”, Агниешка Писка

Picture 2 of 6

Обобщение

Това е една истинска история, открита и описана от Йежи Фиковски, изследовател на бита и културата на ромите в Полша. Главният, герой Михал II Квейк ми напомня в голяма степен за Дон Кихот, вечния търсач на правдата, който се забърква в какви ли не истории, но продължава да вярва в утопии.

Биография

Родена съм във Варшава и изучавах изящни изкуства в Академията по изкуства в Краков и след това в Университета по изкуства и дизайн в Клуж-Напока, Румъния.  Рисувам комикси и работя като илюстратор в Полша.

Стр. 1

1. …Из Базили (старо име, използвано за Полша) бе тихо, докато Михал II Квейк се активираше / През октомври 1934 г. той отива в Румъния.

Стр. 2

1. Там участвал в среща на роми, на която заявил, че се бори за „създаването на ромска държава в Азия, по поречието на Ганг, която е земята откъде произлизаме”

Стр. 3

1. Обявил също така, че за да осъществи плана си заминава от Румъния за Индия.

2. Въпреки това, обаче след 10 дни го откриваме в горите близо до град Кодз в Полша, къде пак организира ромски събор

Стр. 4

1. На този събор той е избран за цар „за следващите пет години”

2. В речта си при избирането му той обявява отмяната на данъка върху конете.

3. Само след няколко дни цар Михал II се появява в Чехословакия

Стр. 5

1. Там бива задържан от полицията,

2. наскоро след това и от лондонската полиция в Хайд Парк

Стр. 6

1. Там той говори пред събраното множество, че циганите искат да се заселят в Африка за тяхно добро

2. Дотук свършват източниците на информация за Михал II.

Коментари

comments